4. Познаки

Захисні гази треба позначати словами «захисні гази» з посиланням на цей стандарт, символом групи й ідентифікаційним числом відповідно до таблиці 2.

Приклад 1

Газову суміш із вмістом 30 % гелію, решта — аргон позначають так:

Захисний газ ДСТУ ISO 14175-13

Приклад 2

Газову суміш із вмістом 10 % діоксиду вуглецю, 3 % кисню, решта — аргон позначають так:

Захисний газ ДСТУ ISO 14175-М24

Якщо аргон частково замінено гелієм, вміст гелію позначають додатковим ідентифікаційним числом (див. таблицю 3). Це ідентифікаційне число беруть у дужки i ставлять наприкінці позначки.

Приклад 3

Газову суміш М21 із вмістом 25 % гелію позначають так:

Захисний газ ДСТУ ISO 14175-М21 (1)

Спеціальні гази треба позначати літерою S з наступним символом базового газу або суміші відповідно до таблиці 2, а потім зазначити вміст додаткового газу в об'ємних відсотках i його хімічний символ:

S (познака) + % хімічний символ.

Приклад 4

Спеціальну газову суміш із вмістом 10 % діоксиду вуглецю, 3 % кисню i решта — аргон, базова позначка — М24, але яка містить ще 2,5 % неону позначають так:

Захисний газ ДСТУ ISO 14175-S М24 + 2,5Ne.