6. Чистота і точка роси

Мінімальна чистота i максимальні значення точки роси газів, що постачають у балонах або ізоляційних цистернах, встановлені в таблиці 4 відповідно до їхньої класифікації, наведеної в таблиці 2. Чистота i точка роси спеціальних газових сумішей повинні відповідати використовуваним основним компонентам або газовим сумішам, зазначеним у таблиці 4.

Таблиця 2. Класифікація захисних газів для дугового зварювання i різання

Символи1) Хімічний склад, об. % Типове використання Примітка
Група 3) Окисник Інертний Відновник Хімічно
пасивний
CO2 O2 Ar He H2 N2
R 1
2
    Решта2)
Решта2)
  >0 до 15
>15 до 35
  TIG, плазмове дугове зварювання і різання, захист кореня шва
 
Відновник
I 1
2
3
    100
 
Решта2)
 
100
>0 до 95
    MIG, TIG, плазмове дугове зварювання, захист кореня шва Інертний
M1 1
2
3
4
>0 до 5
>0 до 5
 
>0 до 5
 
 
>0 до 3
>0 до 3
Решта2)
Решта2)
Решта2)
Решта2)
  >0 до 5
 
 
 
  MAG Слабке окиснення
M2 1
2
3
4
>5 до 25
 
>0 до 5
>5 до 25

>3 до 10
>3 до 10
>0 до 8
Решта2)
Решта2)
Решта2)
Решта2)
      Сильне окиснення
M3 1
2
3
>25 до 50
 
>5 до 50

>10 до 15
>5 до 15
Решта2)
Решта2)
Решта2)
     
C 1
2
100
Решта

>0 до 30
       
F 1
 
 
 
2
       
 
 
 
>0 до 50
100
 
 
 
Решта
плазмове дугове зварювання, захист кореня шва
  
Хімічно
пасивний
Відновник

1) Якщо хімічний склад не входить до жодної із наведених груп цієї таблиці, то газові суміші позначають як спеціальні газові суміші з літерою S. Особливості познаки S зазначено в розділі 4.

2) Аргон на 95 % може бути замінено гелієм. Вміст гелію позначено додатково ідентифікаційним числом відповідно до таблиці 3 (див. розділ 4).

3) Ідентифікаційне число.

Для деяких матеріалів, наприклад, титану i танталу можуть знадобитися гази вищої чистоти i їхній склад може бути погоджений між постачальником i споживачем. Система газопостачання у споживача повинна бути виконана i підтримуватися в такому стані, щоб чистота газу, що постачається, не змінювалася аж до моменту його використовування.

Таблиця 3. Ідентифікаційні числа для газів груп R і M, що містять гелій

Ідентифікаційне число Вміст гелію в суміші, об. %
(1) >0 до 33 включ.
(2) >33 до 66 включ.
(3) >66 до 95 включ.

Таблиця 4. Чистота і точка роси газів і газових сумішей

Група1) Мінімальна чистота, об., % Точка роси за тиску 1,013 бар, °С Макс. Максимальна вологість, млн-1
R 99.95 -50 40
I 99.99 -50 40
M1 99.70 -50 40
M2 99.70 -44 80
M3 99.70 -40 120
C 99.70 -35 200
F 99.50 -50 40
Кисень 99.50 -35 200
Водень 99.50 -50 40

1) У таблиці наведено порівняльні дані для кисню і водню.

Національна примітка. ppm – млн-1.