3. Класифікація захисних газів

Класифікацію різних сполучень складу (вмісту) захисних газів за групами залежно від їхнього типу реакції наведено в таблиці 2.

Для класифікаційних груп використовують такі символи:

  • R — відновлювальні суміші газів;
  • I — інертні гази й інертні суміші;
  • М — окиснювальні суміші, що містять кисень чи діоксид вуглецю, або обидва;
  • С — сильний окиснювальний газ i сильні окиснювальні суміші;
  • F — хімічно пасивний газ або відновлювальні газові суміші.

Якщо у визначений класифікацією склад газів додають гази, зазначені в таблиці 2, його позначають як спеціальну газову суміш літерою S. Особливості позначання літерою S зазначено в розділі 4.