2. Властивості газів

Фізичні та хімічні властивості газів наведено в таблиці 1.

Таблиця 1. Властивості газів

Тип газу Хімічний символ Встановлені властивості за 0 °С і 1,013 бар (0,101 МПа) Точки кипіння за 1,013 бар, °С Реакції газу під час зварювання
Щільність
(повітря = 1,293),
кг/м3
Відносна щільність
щодо повітря
Аргон Ar 1.748 1.380 -185.9 інертний
Гелій He 0.178 0.138 -268.9 інертний
Діоксид вуглецю CO2 1.977 1.529 -78.51) окиснювальний
Кисень O2 1.429 1.105 -183.0 окиснювальний
Азот N2 1.251 0.968 -195.8 хімічно пасивний
Водень H2 0.090 0.070 -252.8 відновлювальний

1) Температура сублімації (температура переходу з твердого стану в газоподібний).

2) Поведінка азоту змінюється залежно від матеріалу. Треба враховувати.