8. Визначання захисного газу

Познаки захисних газів відповідно до розділу 4 дають разом зi словами «захисний газ» або без них.

Залежність тиску у балоні від температури для аргону

Рисунок 1. Залежність тиску у балоні від температури для аргону (И) під час постійного об’єму його у балоні